You are currently viewing משה בר שלטון בכתבה לאתר פוסטה: "העיריות לא אוהבות את התכנית תמ"א 38"

משה בר שלטון בכתבה לאתר פוסטה: "העיריות לא אוהבות את התכנית תמ"א 38"

יזם הנדל"ן, עו"ד משה בר שלטון התראיין לכתבה באתר פוסטה והסביר כי הרשויות המקומיות אינן ממהרות לאשר תכניות מסוג תמ"א 38 ממספר סיבות: "מרבית העיריות מעדיפות מתחמי פינוי גדולים ואחידים" אמר בר שלטון "הסיבה שמרחיקה את העיריות מתכניות אלו היא מתן פטור גורף מתשלום היטל השבחה".

לאור זאת, נאלצת העירייה לספק שירותים לדיירים מבלי שתקבל על כך תמורה ולאורך שנותיה של התכנית תמ"א 38, נאלצו העיריות להתנהל בחוסר אחידות בכל הקשור לבניה, מספר יחידות דיור בכל פרויקט, קווי הבניין, היקף התוספות ועוד.

כתוצאה משורת מחדלים אלו, עולה חוסר ודאות תכנונית בהקשר לתוספות האפשריות – מה שגרם לשיתוק פרויקטים רבים במקרה הטוב וביטול פרויקטים קיימים שכבר עברו השקעה כספית.

Rate this post

כתיבת תגובה