You are currently viewing פוסטה: עו"ד משה בר שלטון מסביר על הדימוי השלילי שנוצר לקבוצות רכישה

פוסטה: עו"ד משה בר שלטון מסביר על הדימוי השלילי שנוצר לקבוצות רכישה

משה בר שלטון, עו"ד ויזם נדל"ן מצליח, מספר בכתבה שפורסמה באתר "פוסטה" על שמה השלילי שנוצר לקבוצות הרכישה בארץ והסיבות שהביאו לכך.

המסע לרכישת דירה עוד ארוך אך אודות למצב – קמו פתרונות שמטרתם להנגיש דירה במחיר הוגן: קבוצות רכישה.

המושג אמנם סובל עדין מדימוי תקשורתי גרוע בעקבות פרשיות שעד היום מקבלות כותרות שליליות: פרשת ענבל אור שהולידה חוק שנקרא באופן מפתיע: "חוק ענבל אור" שעיקרו: הטלת מגבלות על אלו המארגנים קבוצות רכישה, חובת שקיפות התהליך ויצירת מנגנון יציאה מן הפרויקט, הפרדת כספים בחשבונות נאמנות. עוד חברה  שלא תרמה לשמה החיובי של קבוצות הרכישה היא "פרי נדל"ן", שכידוע, נפלה לחובות של מאות מליוני שקלים ונמצאת כיום בהליך פירוק והקפאת תהליכים.

Rate this post

כתיבת תגובה